Tony Reeves

OP FEITEN GECONTROLEERD DOOR

Piet Hellemans, DVM
Dierenarts & Veterinair consultant

Wij spraken met een hondencoach Silvia García over wat zij noemt “multi-species families” en hoe het veel meer is dan alleen maar samenleven met een hond.

Vertel ons over jezelf en wat je doet?

‘Mijn naam is Silvia García en ik werk sinds 2010 als hondencoach.

Mijn verhaal is heel eigenaardig want, in tegenstelling tot mijn collega’s die met honden werken, ben ik niet opgegroeid omringd door dieren en heb ik ook nooit met honden geleefd… Toch was het altijd mijn droom om later dierenarts te worden. In de loop van mijn schooljaren ben ik grafische vormgeving gaan studeren en pas in 2006 heb ik mijn eerste hond geadopteerd, met wie ik mijn leven wilde delen.

Een paar maanden na de adoptie van Simo, een prachtige Alaska Malamute, realiseerde ik me dat er iets met onze leefsituatie niet ideaal was. Simo voelde zich erg ongemakkelijk in de omgang met andere honden en ik had niet de expertise om precies te begrijpen waarom.

Het was pas vele jaren nadat ik mijn opleiding als begeleidster was begonnen, dat ik in staat was om te begrijpen dat Simo geen problemen had met zijn soortgenoten, hij had problemen met het soort leven dat wij leidden. Deze situatie had zijn weerslag op de kwaliteit van zijn sociale interacties met andere honden; zijn stressniveau verhinderde hem om goed met anderen om te gaan.’

Hoe is het proces begonnen?

‘In 2008 ben ik begonnen met de studie “Kynologisch Opvoeden en Trainen” en beetje bij beetje kwam ik in deze wereld terecht. In die tijd beperkte het opleidingsaanbod zich tot het leren trainen van honden door middel van straf en bekrachtiging; het samenleven was gebaseerd op gehoorzaamheid.

Na verloop van tijd heb ik mezelf bijgeschoold tot ik het professionele niveau had bereikt dat ik vandaag heb; ik ben geen trainer, ik ben geen coach, ik ben een kynologisch Instructeur. Mijn taak als adviseur is om mensen te helpen begrijpen dat honden ethologische behoeften hebben die anders zijn dan de onze, en dat hun welzijn direct reageert in relatie tot hoeveel van hun behoeften als diersoort worden gedekt.’

Waarom is de relatie tussen mens en hond belangrijk?

Honden zijn sociale dieren, net als wij mensen. Ze moeten een rol hebben binnen de familiestructuur, dit betekent dat ze een functie moeten hebben die hen als individu definieert. Honden “zijn” omdat ze een rol hebben binnen hun gezin. Precies zoals wij.

Maar aan de andere kant is hun manier om de wereld te zien en ermee om te gaan niet te vergelijken met de onze. De menselijke wereld is zeer vijandig tegenover dieren en heeft gevolgen voor hun emotionele, fysieke en cognitieve toestand op dit moment en op lange termijn.’

Hoe kan een hond beïnvloed worden door de emotionele stemming van zijn familie?

‘Een hond die in een als vijandig ervaren omgeving leeft maar een sterke en gezonde relatie heeft met zijn vertrouwenspersoon (voogd / verzorger / menselijke metgezel), heeft een hogere levenskwaliteit dan een hond die in een ideale omgeving leeft maar door zijn gezin wordt genegeerd. Sociaal isolement eist in gelijke mate zijn tol van hond en mens.’

Waarom is familie belangrijk voor een hond?

 

‘De emotionele toestand van de referentiepersoon (voogd / verzorger / menselijke metgezel) is iets heel belangrijks voor de hond; als de gezinsdynamiek onstabiel is, zal dit gevolgen hebben voor het gedrag van de hond.

Mensen leven met zo’n hoog stressniveau, in zo’n versneld tempo, dat het voor een hond heel moeilijk is om te herkennen wanneer er echt gevaar dreigt. Onze emotionele intensiteit schommelt niet bij elk teken van gevaar, het wisselt alleen als er een echt groot gevaar is.

Nordic Oil
Play. Relax. Repeat.

Zeg hallo tegen NatuPet

Producten die speciaal zijn ontworpen zodat ook katten en honden baat kunnen hebben bij CBD. Want je goed voelen is niet alleen voor mensen.

82787C01-82C1-48EF-8A46-BFB0759ED992 A N O R D I C O I L C O M P A N Y

We hebben altijd dingen te doen, problemen op te lossen en plaatsen waar we moeten zijn. Deze emotionele overbelasting heeft zijn weerslag op de honden waarmee we samenleven, die gewoon proberen te begrijpen, hoe wij op elk moment zijn, om de informatie te hebben om te weten hoe zij moeten handelen.

Als we het vanuit het standpunt van de hond bekijken, beseffen we dat het vermoeiend is om voortdurend op een ramp te moeten wachten.

Door onze drukke levensstijl en ons gebrek aan contact met honden voelen zij zich zowel persoonlijk geïsoleerd als geïsoleerd van ons.

Dit gebrek aan voorspelbaarheid, gecombineerd met de mentale en zintuiglijke overprikkeling van het stadsleven, veroorzaakt gezondheidsproblemen bij honden.

Aan de andere kant moeten we bedenken dat we voortdurend te veel van hen eisen. We vragen hen om blinde gehoorzaamheid en vergeten dat honden, net als mensen, in een groep leven dankzij de kracht van hun relatie.

Gehoorzaamheid aanleren, kunstjes of hen de bal toewerpen zonder structuur creëert geen relatie, het creëert dieren die afhankelijk zijn van dopamine.

Om een relatie te creëren is het nodig te stoppen met het doen van zinloze dingen en te beginnen te luisteren naar het individu met wie we samenleven. Honden hebben hun eigen smaak, nemen beslissingen en hebben een mening. Wat ingewikkeld is, is te begrijpen wat ze willen zeggen omdat ze het niet met woorden zeggen. En dat is mijn taak; de communicatie tussen twee soorten vergemakkelijken om begrip te kweken dat een relatie opbouwt.’

Hoe heb je NatuPet leren kennen?

‘Ik ontdekte NatuPet via de website van Nordic Oil omdat ik hun CBD voor mensen al bijna 2 jaar gebruikte. Mijn levenskwaliteit is verbeterd sinds ik CBD gebruik in mijn dagelijkse routine heb opgenomen.

Sinds een paar maanden maakt NatuPet deel uit van het leven van Sun en Buddha en ook van sommige honden van de gezinnen waar ik mee werk.’

Welk advies zou je geven voor een gezonde relatie tussen een gezin en hun honden?

‘Om een gezonde relatie te hebben met een hond, of met welk ander dier dan ook, is de eerste stap te leren over de soort. We moeten beginnen te begrijpen dat mensen een visie op de wereld hebben, maar dat die alleen geldt voor onze soort en dat de rest van de species totaal andere behoeften heeft.

In termen van levenskwaliteit is leven niet hetzelfde als overleven; veel dieren overleven met ons maar genieten geen volledig leven.

Gehoorzaamheid is een abstract sociaal en cultureel concept dat door mensen is gecreëerd en niet van toepassing is op andere dieren. Een gehoorzame hond is geen tevreden hond, het is geen gelukkige hond.

Om echt over respect voor dieren te praten moeten we ernaar streven honden als geheel te respecteren, als de verschillende soorten die ze zijn, en daarbij het menselijke ego en onze behoefte om alles onder controle te hebben buiten beschouwing laten.

Ons werk als adviseur is gebaseerd op het trainen en begeleiden van menselijke gezinnen in het proces om te leren “wat een hond werkelijk is” en dat zij samen kunnen leven, met wederzijds respect voor elkaar.’

Hoe integreer je CBD in jouw coachingsessies voor ‘multi-species families’?

‘In veel van de gevallen waarin ik met gezinnen werk om de co-existentie tussen honden en mensen te verbeteren, merken we dat de relatie moeilijk is en dit verhoogt de stressniveaus van alle betrokkenen. CBD helpt ons om mensen en honden te helpen zich beter te voelen in hun dagelijks leven en dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven op de lange termijn.’

Op welke manier is CBD een waardevol instrument in je werk?

‘CBD is de zoveelste vertakking van wat wij als ons werk kunnen beschouwen. Met elke tak bereiken we een ander aspect van het leven van de gezinnen die met honden leven en deze takken kunnen alleen werken als ze samen worden gebruikt. Maar als je alle takken samen bekijkt, zie je de boom, die het resultaat is van het project dat we met de gezinnen hebben opgebouwd.’

Dank je, Silvia, dat je ons hebt geleerd over het belang van een gezonde relatie tussen multi-species.

Author

David is onze expert voor alles wat CBD en viervoeters aangaat. Dieren hebben vaak speciale aandacht en verzorging nodig en dat is Davids specialiteit, maar hij is ook een expert in alle CBD-onderwerpen, dus wat je vraag ook is, hij helpt je graag.

Write A Comment